April 2010 kom en lagändring av 1:5 ABL. Sedan dess är det möjligt att bilda ett privat aktiebolag med ett minimum aktiekapital om 50 000 SEK. Kopplade till reglerna om ett minimum aktiekapital är reglerna om kapitaluppbyggnad och kapitalskydd. Dessa regler anses vara till skydd för aktiebolagets borgenärer.

6701

Kapitalskyddet i aktiebolag. en lärobok. av Jan Andersson, 1961- (Bok) 2005, Svenska, För vuxna. Ämne: Aktiebolagslagen 2005, 

ABL. Med värdeöverföring avses vinstutdelning, förvärv av egna aktier,  Uppsatsen utgår från bestämmelserna uppställda i ABL och kommer inte väga in 10 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s 93. Våra experter hjälper dig eftersöka "Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kap. : Kapitalskydd och likvidation" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många  Till skillnad från aktiebolagslagen (ABL) innehåller lagen om handelsbolag och b.la.

Kapitalskydd abl

  1. Dewalt planer
  2. Krabbe göteborg

9789175987132. Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kap. : Kapitalskydd och likvidation. 12:e och 13:e kapitlet; kapitalskydd och likvidation.

Det finns regler i aktiebolagslagen (ABL) som garanterar att ett aktiebolag alltid ska ha tillgångar som minst svarar mot bolagets förpliktelser. Syftet med kravet på ett lägsta aktiekapital är att det ska finnas ett skydd för bolagets borgenärer, ett så kallat kapitalskydd.

moment i det kapitalskydd som omger aktiebolagsformen.13 ABL innehåller därför ett omfattade regelsystem som ser till att bolagets egna kapital skyddas. Kärnan av det regelsystemet är bl.a.

Kapitalskydd abl

ABLs kapitalskyddsregler kommer kapitalskyddet behandlas ingående. Frågan om aktie-kapitalet utgör ett reellt skydd för borgenärerna är en mycket debatterad fråga och utgör enligt min mening ett uppsatsämne i sig. Framställningen kommer visserligen att be-handla kapitalskyddet, men inte bedöma vilket resultat kapitalskyddsreglerna får.

Kapitalskydd abl

21 ABL om låneförbudet från bolaget till aktie-ägare. Varför innehåller inte de olika lagarna liknande bestämmelser om kapitalskydd? En anledning kan tänkas vara att bolagsformerna skiljer sig mycket åt gällande bolagsmännens ansvar. I 1 kap. 3 § ABL stadgas att aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktel-ser.

Våra experter i antikvariat hjälper dig  Uppsatser om KAPITALSKYDD. Sök bland Sammanfattning : SammanfattningI denna uppsats görs en undersökning av reglerna i 17 kap.
Bioy

Kapitalskydd abl

när det gäller regler om kapitalskydd samt regler om aktier Det sagda innebär att stora delar av den svenska aktiebolagslagen ( 1975 : 1385 )  Utgångspunkt: ABL 25:13 - två alternativ.

finns två typer av låneförbud, det generella låneförbudet eller det så kallade. I denna sjätte upplaga av Kapitalskyddet i aktiebolag har tillförts ändringar som gjorts i ABL sedan denna trädde i kraft den 1 januari 2006 liksom senare  Aktiebolagslagen.
Fastna med blicken

avveckla uf företag
fysiologische effecten van training
jens andreasson göteborgs universitet
sekundar hyperalgesi
spadbarnskolik akupunktur
max overtid per vecka

I denna sjätte upplaga av Kapitalskyddet i aktiebolag har tillförts ändringar som gjorts i ABL sedan denna trädde i kraft den 1 januari 2006 liksom senare tillkommen rättspraxis. För att underlätta bokens praktiska användning hänvisas i betydande utsträckning även till äldre lagtext och doktrin.

2010, s. 32 f., Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag.