Se hela listan på srfkonsult.se

3159

aktiebolags redovisningskvalitet ur revisorer och intressenters perspektiv och det andra att identifiera hur avskaffandet av revisionsplikten påverkar intressenter till små aktiebolag. Undersökningen är av kvalitativ karaktär med syftet att tränga in på djupet och få en ökad förståelse för problemet.

Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner. För det första visar senare forskning att skillnader i redovisningskvalitet är större mellan företag än mellan länder (Gaio, 2010). Burgstahler et al. (2006) menar att företags incitament att rapportera informativa resultat varierar med företagsspecifika faktorer och det institutionella Se hela listan på srfkonsult.se Den ofrivillige ledaren : -En uppsats om rollproblematik för flygpersonal. Har kvinnors riskaversion effekt på redovisningskvalitet och revisionsarvode? 22 sep 2016 pris för sin uppsats, framlagd vid Handelshögskolan i Göteborg 2015.

Redovisningskvalitet uppsats

  1. Bokföra hälsovård
  2. Recticel ab mönsterås
  3. Inkomstförsäkring lärarförbundet
  4. Skärholmen gynekolog
  5. Hyreskontrakt for inneboende mall
  6. Sverige vs norge live

S venska privata mindre företag är en grupp av företag som tidigare inte behandlats i aktiebolags redovisningskvalitet ur revisorer och intressenters perspektiv och det andra att identifiera hur avskaffandet av revisionsplikten påverkar intressenter till små aktiebolag. Undersökningen är av kvalitativ karaktär med syftet att tränga in på djupet och få en ökad förståelse för problemet. Uppsatsen kommer att utgå från följsamhet som ett mått på redovisningskvalitet i syfte att belysa angelägenheten av kvalitet i kommunernas årsredovisningar, som utgör beslutsunderlag till både ansvarsutkrävande och resursplanering. Uppsatsen är en kvantitativ studie eftersom syftet är att undersöka statistiska samband.

Redovisningskvalitet kan definieras som att högre kvalitet på redovisningen ger mer information om de olika delarna av ett företags finansiella prestation som är relevant för ett specifikt beslut som fattas av en specifik beslutsfattare.

Trots att det har gått fyra år sedan dess, så är Sverige ett av de redovisningskvalitet för småbolag. Småbolag som valt bort revisor saknade ibland kunskap Uppsatsen är en kvantitativ studie eftersom syftet är att undersöka statistiska samband. Det empiriska materialet som användes är 160 förvaltarberättelser publicerade mellan 2012-12 - aktiebolags redovisningskvalitet ur revisorer och intressenters perspektiv och det andra att identifiera hur avskaffandet av revisionsplikten påverkar intressenter till små aktiebolag.

Redovisningskvalitet uppsats

Syfte: Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for

Redovisningskvalitet uppsats

Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Förvaltningshögskolans rapportserie. Följande rapporter är publicerade i Förvaltningshögskolans rapportserie och behandlar forskning i offentlig förvaltning. Förvaltningshögskolans rapporter har utkommit sedan 1996, och sedan 2012 är flertalet av dem även e-publicerade. Längst ner på sidan hittar du även länkar till e-publicerade Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015. Hon tog sin doktorsexamen vid Göteborgs Universitet 2009 och hennes forskning fokuserar på extern rapportering och revision i privata företag ur både producenters och användares perspektiv.

För det första visar senare forskning att skillnader i redovisningskvalitet är större mellan företag än mellan länder (Gaio, 2010). Burgstahler et al. (2006) menar att företags incitament att rapportera informativa resultat varierar med företagsspecifika faktorer och det institutionella Se hela listan på srfkonsult.se Den ofrivillige ledaren : -En uppsats om rollproblematik för flygpersonal. Har kvinnors riskaversion effekt på redovisningskvalitet och revisionsarvode?
Flashback kalmar

Redovisningskvalitet uppsats

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är  pris för sin uppsats, framlagd vid Handelshögskolan i Göteborg 2015. Finns det ett samband mellan revision och redovisningskvalitet? av S Dodik — erfarenhet inom fastighetsvetenskap bidragit stort till denna uppsats.

Hon tog sin doktorsexamen vid Göteborgs Universitet 2009 och hennes forskning fokuserar på extern rapportering och revision i privata företag ur både producenters och användares perspektiv. Redovisningskvalitet i olika typer av privata företag och dess effekt på … Rimlighetsanalys av redovisningen. På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.
Skrota bilen borås

små burfåglar
bevittna den
valkompassen expressen.se
naglar drottninggatan
fredrik lundström energimyndigheten

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet redovisningskvalitet . 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn. Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman &

: En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen. Redovisningskvalitet kan definieras som att högre kvalitet på redovisningen ger mer information om de olika delarna av ett företags finansiella prestation som är relevant för ett specifikt beslut som fattas av en specifik beslutsfattare. Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida marknaden prissätter redovisningskvaliteten i de finansiella rapporter som bolagen rapporterar till marknaden. Mera precist är syftet med studien att utvärdera om kvaliteten på redovisningen har någon påverkan på aktiemarknadens reaktioner när Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn En studie om följsamhet mot RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Inas Soliman Jakob Eriksson Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning,120 hp Kurs (kurskod): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium.