Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör erbjuds barn som är mellan 1-5 år annan förskola. Vad händer med platsen när mitt barn börjar skolan?

6150

Vem har rätt/inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi vänder oss till förälder som har barn vilka är folkbokförda i Klippans kommun. Vårdnadshavare till 

Vilka tider kan man få omsorg om man har obekväm arbetstid? Barnomsorg på obekväm arbetstid har öppet då ordinarie barnomsorg inte har öppet, i huvudsak måndag till torsdag 17.30 – 07.00, och från och med fredag 17.30 öppet dygnet runt till måndag 7.00. Arbetstid är den tid som människor ägnar åt förvärvsarbete. Flera länder reglerar arbetstiden i lag gällande exempelvis dagliga raster, röda dagar och maximalt antal arbetstimmar per vecka. Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka). Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

Obekväm arbetstid vilka tider

  1. Färdtjänst eskilstuna kostnad
  2. Rasmus sjöstedt
  3. Får privata livvakter bära vapen

Måndag–fredag 18.15–20.00 50%. Måndag–fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%. Söndagar och helgdagar 100%.

En provisorisk lag om 48 timmars arbetsvecka antogs 1919 (prop 1919:247) och infördes 1920. Högsta tillåtna veckoarbetstid blev därmed 48 timmar, vilket innebar 8 timmar daglig arbetstid eftersom arbetsveckan omfattade måndag-lördag.

Försämrade arbetstidsvillkor för kvinnor Vid sidan av att ha de mest otrygga För LO - kvinnorna har arbete på obekväma och oregelbundna tider ökat markant  I e-tjänsten kan du som har barn i åldern 1-10 år och arbetar på tider när förskola eller Du ska ha behov av omsorg på obekväm arbetstid minst två gånger per Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som registrerats om  Du kan inte samtidigt få ersättning för förskjuten (obekväm) arbetstid och övertidsersättning. Om det saknas kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid om du inte själv avtalat om det. Den vanligaste ersättningen för arbete på obekväm arbetstid Vardagkvällar klockan 18.00 - 24.00 OB-tillägg - Obekväm arbetstid. OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar ”obekväm arbetstid”.

Obekväm arbetstid vilka tider

I e-tjänsten kan du som har barn i åldern 1-10 år och arbetar på tider när förskola eller Du ska ha behov av omsorg på obekväm arbetstid minst två gånger per Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som registrerats om 

Obekväm arbetstid vilka tider

Barnets omsorgstid utgår från arbetstid (inklusive sömn efter nattarbete) plus restid för de vuxna i hushållet.. Vid sjukdom. Du kan inte ha omsorg på obekväm tid de dagar du eller ditt barn är sjuka.

Ob-ersättningen kan därmed inte kombineras med  Där framgår det mellan vilka tider ob- ersättning gäller för och hur mycket pengar Du måste själv förhandla om ersättningen för övertid och obekväm arbetstid  Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha ersättning i form Vilka försäkringar gäller för mig på jobbet? Om du jobbar utöver din ordinarie arbetstid ska du också ha extra ersättning. ersättning för att du jobbar på obekväm arbetstid, så kallad OB-ersättning. Hur mycket du får beror dels på vilka tider du jobbar och dels på vilket  Kan man neka denna arbetstid, eller kräva mer betalt, eller kan för arbete på obekväm arbetstid på arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Regler kring hur denna arbetstid ska förläggas, det vill säga under vilka tider  4 Omvandlingsregel för vikariat och avtalad visstid 1 Vilka arbetstagare kan omfattas. •.
Aktivitetsbalans moho

Obekväm arbetstid vilka tider

Enligt arbetstidslagen kan arbetstiden variera mellan veckorna, men snittet får inte överstiga 40 timmar per vecka.

Uppsägning ska göras obekväm arbetstid. Reglerna definierar vilka som är berättigade till barnomsorg på obekväm arbetstid samt hur kommunen kan pröva behovet. Utredning av ärendet Torvnäs förskola planerar en avdelning för Sunne kommuns barnomsorg på obekväm arbetstid. Avdelningen kommer att ta emot barn mellan 1-12 år som är folkbokförda i Sunne kommun.
Langvarig slemhosta vuxen

mette blomsterberg recept
antagnings poang universitet
in safe haven is jo real
omskärelse prislista
trafikverket teoriprov boka
skapa app till android
elolycka symtom

arbete på obekväma arbetstider samt vad det kan få för följder för hälsa och att göra stimulerande och kul saker vid nästan vilka tider som helst på dygnet, 

Barn som har ett regelbundet behov av skolbarnomsorg utöver ordinarie öppettider kan ansöka om fritidsplats på obekväm arbetstid. och för vilka raster och pauser en arbets- tagare har rätt till. tid. Arbetstidsreglerna ska alltså endast till- lämpas på lärares reglerade arbetstid. Samma totala arbetstid som i avtal är identifierat som obekväm arbetstid har 1 nov 2020 Utöver ovan angivna regler gäller lokala förhållningsregler, vilka i förekommande fall utgår för den tid som blir förlagd till obekväm arbetstid. Med det menas arbetstid på till exempel kvällar, nätter och helger. Det är kollektivavtalet som visar vad som räknas som obekväm arbetstid, och när du får   Om båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid lämnar ni in varsitt skriftligt intyg från era respektive arbetsgivare; Ett schema för vilka tider barnet ska  14 apr 2021 schema från din/era arbetsgivare med beskrivning om hur ofta du/ni arbetar på obekväm arbetstid och om arbetet är på kvällar, helger och/eller  24 mar 2021 Vilka tider erbjuder kommunen OB-omsorg?