I terminen ingår en obligatorisk kurs om evidens och kunskap i socialt arbete samt ytterligare valbara kurser som innebär möjlighet till specialisering. År 1. Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, 30 hp (kurskod SUARB1) Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder, 30 hp (kurskod SU2H18) År 2

6533

I vissa fall kan det gå att byta universitet eller högskola. Det brukar gå bra att byta om det program eller den kurs du läser har likadant upplägg 

På JP Infonet ställde vi under våren 2020 om våra kurser från fysiska till webbsända, till följd av coronapandemin. Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll och vidare utveckla sin initiala professionalisering. VFU-kursens omfattning. VFU-terminen omfattar 20 Den mer praktiskt inriktade kursen kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den pågår under 20 veckor under programmets femte termin och ger 30 högskolepoäng. Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som … Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer.

Kurser socionom su

  1. Fortlopande tillsyn av trycksatta anordningar
  2. Na de na
  3. Körkortsklasser trafikverket
  4. Intervjuguide mall kvalitativ
  5. Intro music for podcast free

Hälften av dessa poäng kan läsas vid andra institutioner om kurserna bedöms relevanta för socialt arbete. 30hp obligatoriska kurser, bestående dels av en ämneskurs om Evidens i socialt arbete (7,5hp), dels av uppsatsförberedande kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod (22,5hp). Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

Socionom Som socionom hjälper du människor att åstadkomma förändringar i sina liv. Det kräver insikter i hur både människan och samhället fungerar. Utbildningen ger därför professionell kunskap om hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas.

Vid  Socionomprogrammet. 210 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm.

Kurser socionom su

Du kanske under utbildningen till Socionom, kommer på att du vill forska i Socialt arbete och bli högskolelärare för blivande socionomer, t.ex, eller göra ngt. helt annat. Det är bra att planera långsiktigt men det är svårt att planera i detalj.

Kurser socionom su

Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, 30 hp (kurskod SUARB1) Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder, 30 hp (kurskod SU2H18) År 2 Institutionen utlyser just nu tre lektorat - ett i socialt arbete, ett i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt samt ett i socialt arbete inriktning psykosocialt behandlingsarbete.

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med barns och familjers välfärd, 15 hp. Handledd verksamhetsförlagd utbildning ingår som en kurs i socionomprogrammet på termin 5. Den planeras individuellt och förläggs till olika verksamheter och yrken inom socialt arbete i privat, offentlig eller frivillig regi. Grundnivå. Avancerad nivå. Utbildningstyp.
Barn efter 35

Kurser socionom su

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer.

Kurser inom programmet Kurser i huvudområdet Grundnivå 1 Socialt arbete, profession och kunskapsområde (G1N) 15 hp Socialt arbete, social- och välfärdspolitik (G1F) 7,5 hp Grundläggande psykologi för socionomer (G1F) 7,5 hp I terminen ingår en obligatorisk kurs om evidens och kunskap i socialt arbete samt ytterligare valbara kurser som innebär möjlighet till specialisering.
Brommagatans förskola helsingborg

produktutveckling konstruktion och design
computer shopper
mille gori
bokfora sjalvrisk forsakring
di event

En lärare sa uttryckligen att det var svårare att läsa matematik på SU än på högskolan där jag läste kursen, trots att det formella innehållet var det samma. Har talat med folk som pluggar till t.ex. socionom, lärare osv och det 

På su.se/blinaturvetare hittar du alla naturvetenskapliga utbildningar listade utifrån vilket intresse du har. Institutionen utlyser just nu tre lektorat - ett i socialt arbete, ett i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt samt ett i socialt arbete inriktning psykosocialt behandlingsarbete.