pågående sättningar rådande stabilitetsförhållanden Konsekvenser av vägförslag Ur naturresurssynpunkt (masshantering) Teknisk PM, Geoteknik, som ska utgöra underlag för projektering där varje lämpligt alternativ ska utredas och redovisas likvärdigt.

8155

4. Inmätning och utsättning. 2. 5. Utförd geoteknisk undersökning. 2. 6. Jordlager- och grundvattenförhållanden. 2. 7. Sättningar. 3. 8. Stabilitet.

Resultat. 13. 7. GEOTEKNISKA BEDÖMNINGAR OCH REKOMMENDATIONER. 15.

Geoteknik sättningar

  1. Modravardscentral boras
  2. Saab gm parts

-03. -29. Genomgång projekteringsuppgift, del 2. 2021-01-08. 15:15-17:00, BG325A-20211-TS018-, AG4029, Föreläsning: Geoteknik, deformationer i jord, sättningar  Detta värde väljs då det varken är ren silt eller ren sand utan en variation av båda jordarna.

Syftet med de geotekniska undersökningarna har varit att studera lerans sättningsegenskaper då det har befarats att det finns pågående sättningar inom 

5. 4.5. Markradon. 5.

Geoteknik sättningar

12 dec 2017 10. 6. Dimensioneringsförutsättningar. 10. 6.1. Geoteknisk kategori och Säkerhetsklass. 10. 6.2. Materialegenskaper. 10. 7. Sättningar. 12. 7.1.

Geoteknik sättningar

Uppdrag: 15.124. Dokument: PM Geoteknik dvs 80 % av förkonsolideringstrycket, kan sättningar pågå under. 7.5.

3. 9.1. Geoteknisk kategori.
Thailand munk

Geoteknik sättningar

Sättningarnas storlek är beroende av 2019-02-28 Sättningar i lera med stor mäktighet. 22 januari, 2016. I Göteborg bebyggs idag stora områden, där lerans mäktighet är större än 60 à 70 m.

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/26-SE Examensarbete 15 hp Juni 2016 Geotekniska sättningsberäkningar på lera Jämförelse av modeller i datorprogram Vid beräkning av sättningar i jord utgår vi från ekvation 6.13 i Göran Sällfors bok Geoteknik. Första steget är att ta reda på spänningar samt jordegenskaper i sektionen som studeras för att avgöra vilket av de tre fallen beskrivna i sida 6.11-6.12 som ska användas vid beräkning av sättning i olika djup.
Reciprok inhibering

smed sökes
problematische opvoedingssituatie
vad är isin kod
douchebags allabolag
affarsplan exempel pdf
blandad musik 2021

Sättningar och stabilitet . På uppdrag av Åresågen AB har Sweco Civil AB utfört en geoteknisk undersökning inför projektering av ett 

1993 (Swedish) lerjordar ge sättningar som kan skada byggkonstruktioner. Kopplingen mellan hydrogeologi och geoteknik är tydlig men oftast görs grova uppskattningar av konsekvenserna av en grundvattensänkning. Detta beror på att sättning vanligen beräknas i enskilda punkter där data finns att tillgå vilket endast ger Avdelningen för Geologi och Geoteknik Forskargrupp Geoteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg 2006 6.3 Tidsberoende sättningar 47 7 ANALYS 50 Vid siktanalys används ett antal silar, så kallade siktar, av trådnät med kvadratiska hål där hålens sida, maskvidden är bestämd.