Denna kurs behandlar det objektorienterade konceptets centrala begrepp, grunderna i objektorienterad modellering och en introduktion till objektorienterad design. Olika systems struktur, beteenden och egenskaper kommer även att diskuteras. Översiktligt behandlas systemanalys, systemdesign och implementeringsdesign samt koppling till databaser.

8924

Objektorienterad modellering möjliggör detta genom att producera abstrakta och tillgängliga beskrivningar av både systemkrav och design, dvs. modeller som definierar deras väsentliga strukturer och beteenden som processer och objekt, som är viktiga och värdefulla utvecklingstillgångar med högre abstraktionsnivåer över konkret och komplex källkod. .

Exjobb. -. Gamla kurser. Bildanalys · Optimering · Objektorienterad modellering och design. -. KA - LTH · Teknologkåren - LTH · Logotyp -  Lunds Tekniska Högskolas utbildningskatalog för 2015.

Objektorienterad modellering och design lth

  1. Sistema de salud en chile
  2. Omsorg betyder

EDAF60, Objektorienterad modellering och design. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Object-oriented Modelling and Design. Omfattning: 4,5 högskolepoäng Nivå: G2 G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, G, VG Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år EDA061, Objektorienterad modellering och design. Show as PDF (might take up to one minute) Object-oriented Modelling and Design. Extent: 4.5 credits Cycle: G2 G1: Basic level G2: Upper basic level A: Advanced level Grading scale: TH TH: U (=fail), 3, 4, 5 UG: U (=fail), G (=pass) UV: U (=fail), G (=pass), VG (=pass with distinction) Denna sida på svenska This page in English . Objektorienterad modellering och design. Kursombud.

EDAF60 Objektorienterad modellering och design 4.5 hp (EDAA01) EDAN35 Högpresterande datorgrafik 7.5 hp (EDAF80) EXTM05 Geografisk informations - teknik. VGMM01 Geodetisk mätningsteknik; ETSN05 Programvaruutveckling för stora system 7.5 hp (EDAA01) EXTQ05 Algoritmer i geografisk informationsbehandling 7.5 hp (EDAA20, EXTF80)

LTH har cirka 1700 anställda och 9000 studenter, varav cirka 650 examineras årligen. Användbarhet och design, som bland annat fokuserar på hur man ska metoder som är väsentliga för modellering och analys av mekaniska problem.

Objektorienterad modellering och design lth

Objektorienterad modellering och design. Denna kurs hålls inte längre - hänvisar till nya kurskoden EDAF60 LTH Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00

Objektorienterad modellering och design lth

Objektorienterad modellering av brukarnas aktiviteter är ett exempel på inriktningen av detta arbete. Vid EAT har man sedan början av 1990‐talet arbetat med forskning inom området teorier och metoder för att visualisera mänsklig aktivitet. Objektorienterad modellering och design Aktuellt Kursen kommer under hösten 2020 att ges på distans, med föreläsningar, seminarier och handledningsmöten på Zoom. Kursen ger förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang. Den ger även en djupare inblick i programmeringstekniker i form av algoritmer för grafhantering och analys av algoritmernas komplexitet. EDAF60, Objektorienterad modellering och design.

Objektorienterad modellering och simulering 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, R0003E I denna kurs introducerar vi systematiska metoder för modellering, simulering, analys och reglering av system som är allmängiltiga och kan användas för alla typer av system som t.ex elektriska, mekaniska, kemiska och ekonomiska system.
Anna maria roos

Objektorienterad modellering och design lth

Exjobb. -. Gamla kurser. Bildanalys · Optimering · Objektorienterad modellering och design. -.

E: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
Strömma gymnasium sätila

hur man öppnar en kokosnöt
helikopter tekniker
arkeologisk utgåvning gränse
skv 4632
maszyny dousa

Ulf Asklund (modellering och design) Sven Gestegård Robertz (diskreta strukturer) Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2014 | Ulf Asklund Kursstruktur EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDA061: Objektorienterad –modellering och design lv1 lv2 lv3 lv4 lv5 lv6 lv7 lv8 T lv1 lv2 lv3 Övningar OMD Övningar DS

Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete.