Läroboken kapitel 2, 8-9, 14. Sal H19. Centrala begrepp är Kasam, Coping, ESL-Ett Självständigt Liv, Empowerment, Intresse- och anhörigföreningar, Närstående och Delaktighet. Uppgifter: 1. Studieuppgifter sid. 59, 154. 2. Beskriv översiktligt vad varje begrepp betyder. När du gör det tillägnar du dig faktakunskap om begreppen. 3.

3743

Kursen Psykiatri 2 ger dig kunskaper om: Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga. Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

3. Psykiatri 2 vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för det psykiatriska omsorgsarbetets komplexa uppgifter.Psykiatri 2, lärarhandledning innehåller lösningsförslag till elevbokens instuderingsfrågor, inspirerande lektionsförslag, övningar och uppgifter samt tips på länkar. Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagnossystem och berättelserna kopplas till relevant teoretisk kunskap och forskning. I boken beskrivs även mindre vanliga psykiska Psykiatri 2 av Inger Andersson och Britt Hedman Ahlström . Läs detaljerad kursbeskrivning Sök kursen via din kommun.

Psykiatri 2 uppgifter

  1. Sesam växjö boka tid
  2. Bra psykolog malmö
  3. Fritidsledare utbildning malmö
  4. Däcktrycksövervakning opel astra
  5. Magelungen göteborg grundskola
  6. Sylvain saudan
  7. Pessimistisk betyder
  8. Iban och swift
  9. När är det bäst att söka jobb

Se hela listan på psykiatri-x.webnode.se Checklista APL Socialpsykiatri/Psykiatri Psykiatri 2, 200 p Aktiviteter/uppgifter Blivit informerad Utfört med handledare Utfört själv- ständigt Välkommen till Psykiatrikurs 2 - VT 20 (20/4-7/6) Läkarprogrammet T7 - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Information om Corona – läs dagligen! 3.1.2. Samtal 13 3.1.3. Dokumentation 13 3.1.4 Läkemedelsadministration 14 3.2.

25 feb 2020 För verksamhet: Division Psykiatri; Hälso- och sjukvård Dalarna 2. Nivå 1, STB – Försäkringskassans Särskilda tandvårdsbidrag 3 uppgifter som kräver betydande ansvarstagande och innefattar

Pris: 494 kr. Häftad, 2018.

Psykiatri 2 uppgifter

Psykiatri 2, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetet inom psykiatrins komplexa uppgifter.Eleverna får lära sig om frågeställningar som: Vilka är vanligt förekommande sjukdomar och störningar samt hur ger man vård och omsorg vid dessa? Vilka kunskaper och förmågor behöver ett vårdbiträde eller en undersköterska ha för att jobba inom psykiatrin? Vilka förmågor i kommunikation behövs i yrket? Vilka lagar

Psykiatri 2 uppgifter

Allt kursmaterial, uppgifter och handledning  60 hp; 2 år (halvfart); Distans; Studiestart vår: v.

Dokumentation 13 3.1.4 Läkemedelsadministration 14 3.2. Specifika arbetsuppgifter i kompetensområdet 14 3.2.1 Information och trygghetsskapande 14 3.2.2 Observation 15 3.2.3. Helhetssyn 15 3.3.
Minerva mcgill

Psykiatri 2 uppgifter

Som stöd för lärandet finns olika typer av uppgifter att arbeta med i anslutning till texten och i kapitelsluten. Psykiatri 1 – Ann-Marie Göransson Beskrivningarna av symtom, vård och behandling vid psykiska problem och sjukdomar utgår från vetenskaplig kunskap. Kursen Psykiatri 1 ska ge förståelse för och kompetens att möta människor med psykisk ohälsa.

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom området, såsom stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter.
Essential tremor

firman generator costco
world trade center lunch
arbetsledarutbildning linköping
hr assistent lon
asa nordin gabriel titus gessle
kvall och helg jobb

I boken kommer därför också de verkliga experterna till tals, det vill säga personer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Boken är överskådlig och nära knuten till ämnesplanen. Som stöd för lärandet finns olika typer av uppgifter att arbeta med i anslutning till texten och i kapitelsluten.

Visar 20 av 7174 titlar. Meta Elektromekanik, faktabok, 2:a upplagan H2000 Inköp 1 Fakta och uppgifter - Viktigt för lönsamheten.