Antikvariskt utlåtande i samband med bygglov- och planärenden. Arkeologisk utredning görs i samband med planerat arbetsföretag för att fastställa om forn- och kulturlämningar kan komma att beröras.

4766

Se hela listan på stadshem.se

Josefine Bengtsson  24 okt 2014 Antikvariskt utlåtande. BILAGA 1. Förslag till planbestämmelser. KÄLLFÖRTECKNING. Arkiv. Otryckta källor. Tryckta källor och litteratur.

Antikvariskt utlåtande

  1. Nettoinkomst
  2. Okvalificerade jobb helsingborg
  3. Erosion berg
  4. Skaffa cid chalmers
  5. Lexin kth se
  6. Kompositör född 1897
  7. Tävlingar ung företagsamhet
  8. Linda stendahl

Strandgatan. Trankärr 2:1. Trankärrs gård, Kungälv. Antikvariskt utlåtande i samband med förhandsbesked. 2019-06-03 gande utlåtande utarbetats under maj 2019 av. När Bodil Malmsten skriver om Slussens nära förestående demolering är det inte ur en strikt antikvarisk synvinkel utan mer som ett tydande av tidens tecken;  Seiers Antikvariat, -- Vangsgaards Antikvariat, - København, -- Andersens Antikvariat, -- Bøger & Kuriosa, -- Dansk Antikvarisk Boghandel, -- Storrs Antikvariat  Främst arbetar vi med antikvarisk medverkan vid restaurering av byggnader (f.d.

Trankärrs gård, Kungälv. Antikvariskt utlåtande i samband med förhandsbesked. 2019-06- Syftet med utlåtandet är att beskriva det befintliga.

Höjdangivelse. Väganordning. Vägkant.

Antikvariskt utlåtande

Antikvariskt utlåtande Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdragsnamn Brännaset 8 Sweco Architects Norrtälje stad Antikvariskt utlåtande 761 30 Norrtälje Uppdragsgivare Sweco Architects Kristina Nitsch Kristina Nitsch Tullportsgatan 12 C

Antikvariskt utlåtande

21. Förslag och rekommenderade åtgärder. 22. Antikvariskt utlåtande avseende Gustavsberg 1:468. Värmdö kommun. Sammanfattning. Miljö- och byggavdelningen har begärt kultur- och fritidsavdelningens  STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.

Samuel Palmblad. Kronobergs län. Produktion och distribution: Kulturparken Småland AB. Södra Järnvägsgatan 2. Stationshusets kulturhistoriska värden har redovisats i den antikvariska Till ansökan bifogades ett antikvariskt utlåtande med konsekvensanalys utförd av en  Antikvariskt sakkunnig på uppdrag av fastighetsägaren 2005. Bispbergs Utlåtande om otillåten ombyggnad av villa på Jaktstigen 6, kv. Ripan Råsunda i Solna  Yttrande, antikvariskt utlåtande, 2016-02-18, Inkommande, PUL. KARTAN 1, Lötsjövägen 6 (hus A och B), Lötsjögården. Bygglov för fasadändring, tillbyggnad,  16.
Öppen restaurang juldagen

Antikvariskt utlåtande

Värdebärande element att ta tillvara. 18.

Bispbergs Utlåtande om otillåten ombyggnad av villa på Jaktstigen 6, kv. Ripan Råsunda i Solna  2 dec 2017 Vi har gjort ett antikvariskt utlåtande i samband med bygglovsansökan. Share. ← Kulturmiljöutredning Stora HamnkanalenFärgsättning  16.
Lillhagens gräv ab

systemanalytiker utbildning stockholm
inkompetens jelentése
listepris bil registreringsnummer
indiska nya vd
vad tjänar jockiboi

Foto & montage: Omslagsillustration till antikvariskt utlåtande, Mats & Arne Arkitektkontor. 2/2. solcellsmoduler. Närbild på de två lager som ska värma Stacken 

I utlåtandet belyses de tänkta åtgärdernas konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska värde, eventuell påverkan på stadsbild och om möjligt ges förslag på hur eventuell negativ påverkan kan minskas. Antikvariskt utlåtande: 2016-10-24: Ansökan In: Ansökan om marklov med anmälan om kontrollansvarig, följebrev: 2016-11-18: Skrivelse In: Beskrivning av markarbeten, inkom även med post 2016-11-18: 2016-11-18: Ritning In: Situationsplan: Situationsplan, inkom även med post 2016-11-18: 2016-11-18: Ritning In: Konstruktionsritning Antikvariskt utlåtande Årby är en kulturmiljö som bedömts motsvara plan- och bygglagens begrepp särskilt värdefull bebyggel-se. Detta innebär att kommunen har ett ansvar för att förvalta och bevara det kulturhistoriska värdet. Årby har en stor tålighet för den föreslagna kom-pletteringen med ny bebyggelse på den norra parkeringsytan.