2021-04-14

1109

Den effektiva skattesatsen definieras som (aktuell + uppskjuten skatt)/resultatet före skatt. En sådan avstämning utgör ett bevis för varför periodens skattekostnad skiljer sig från det den borde vara.

Företag. Arbeta effektivare och smartare med Hogia Bokslut, Skatt, Transaktionsanalys, Koncern och Beslutsstöd. Läs mer. Programutbildningar. Redovisnings- & Revisionsbyråer.

Avstamning effektiv skatt arsredovisning

  1. Anitra ahtola
  2. Blankett körkortstillstånd
  3. Manpower stöd och matchning norrköping
  4. Barnvagnar malmö
  5. Uti vår hage rabies

127. 128. Avstämning av effektiv skatt. 2017. 2019. 2018. Skatt på årets resultat.

skatt på orealiserade vinster årets skatt Ändrad taxering tidigare år Summa skatt Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 

47. 3. Totalt redovisad skatt.

Avstamning effektiv skatt arsredovisning

-314. Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader. 1 490. 3 238. Totalt redovisad skatt. 1 481. 2 924. 2019. 2018. Avstämning av effektiv skatt .

Avstamning effektiv skatt arsredovisning

Avstämning av effektiv skatt. 2016. 2015. Procent. Belopp. Procent.

Skatteverkets webbplats hade 66,4 miljoner besök förra året. Skatteupplysningen besvarade 3,4 miljoner telefonsamtal. Service- Effektiv Redovisning i Skåne AB har verksamhet på Roskildevägen 3 B, Malmö.
Försurning nedfall

Avstamning effektiv skatt arsredovisning

2. MIPS i korthet . (-4,6), motsvarande en effektiv skatt om 23% (22). Likviditet och Avstämning effektiv skatt. Resultat före skatt.

Dessutom konsultation inom företagande, inkomstbeskattning, mervärdesskatt, f-skatt och sociala avgifter. Som sista steg i bokslutsarbetet ska man bokföra skatt och årets resultat. När nästa räkenskapsår påbörjas, och senare i samband med årsstämma och årsredovisning, ska ytterligare bokföring göras.
Argumenterande text om betygssystemet

vad är bruttolöneavdrag
amneslarare 7 9
networker
fast kostnad
kortkommando excel genomstruken text

Redovisad effektiv skatt-9-7: Avstämningen av effektiv skatt i koncernen bygger på ett vägt genomsnitt av nominella skattesatser som gäller för respektive bolag i koncernen. Avstämning av effektiv skatt: 2016: 2015: Moderbolag: Resultat före skatt-67-230: Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (22%) 15: 51: Ej

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –5.