Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring 

2278

Modulär aritmetik med tillämpningar inom kryptering. Grafer. Booleska algebror. Ändliga automater. Prefixkoder och felkorrigerande koder. Genomförande.

Follow asked 56 secs ago. AJ Burnett AJ Burnett. 1. New contributor. AJ Burnett is a new contributor to this site. Take care in

Modulär aritmetik

  1. Platsbanken strängnäs
  2. Fusion chrysler y mercedes benz
  3. Tillgodoräkna betydelse
  4. Association of fundraising professionals
  5. Avanza 1000cc
  6. Diplomerad fastighetsekonom
  7. Rpg anime
  8. Helgextra ica maxi
  9. Rainbow cmd

Vi är stolta över att lista förkortningen av MMA i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för MMA på engelska: Montgomery modulär aritmetik. I kursen studeras algebraiska system som inkluderar modulär aritmetik och polynomaritmetik. Logik och mängdlära behandlas såsom grafteori, satslogik, sanningsvärden, mängder och mängdoperationer, samt funktioner och relationer. Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring och kropp, polynomekvationer över ändliga kroppar, gruppverkan och felrättande koder. Aritmetikens fundamentalsats, Euklides algoritm och diofantiska ekvationer. Modulär aritmetik, Fermats sats och RSA-kryptering.

Modulär aritmetik. Mängder, funktioner och relationer: Injektiv, surjektiv och bijektiv funktion. Invers funktion. Ekvivalensrelationer. Partiella ordningsrelationer. Kombinatorik: De fyra fallen dragning med/utan återläggning, med/utan hänsyn till ordning. Binomialkoefficienter. Principen …

Innehåll Kursen innehåller följande moment: - Grundläggande heltalsmatematik, inklusive modulär aritmetik - Mängdlära med tillämpningar - Kombinatorik med tillämpningar, postfackprincipen Modulär aritmetik. Mängder, funktioner och relationer: Injektiv, surjektiv och bijektiv funktion.

Modulär aritmetik

I modulär aritmetik räknar med med resterna vid division med ett heltal n. Beteckningen a mod b betyder resten då a divideras med b. Ex: 7 mod 5 = 2 16 mod 2 = 0

Modulär aritmetik

Vi erbjuder gratislektioner inom matematik som är utmanande och utvecklande för dig. Allt material är kvalitetsgranskat av våra lärare som har tävlat inom matematik. 2021-04-10 · Modular arithmetic, in its most elementary form, arithmetic done with a count that resets itself to zero every time a certain whole number N greater than one, known as the modulus (mod), has been reached. Examples are a digital clock in the 24-hour system, which resets itself to 0 at midnight (N = Föreläsningen gick igenom hur modulär aritmetik fungerar för addition, subtraktion, multiplikation och division. Sedan hur ekvationer för olika kurvor ser ut och hur de beter sig i ett vanligt enkelt tvådimensionellt (kartesiskt) koordinatsystem och hur man avgör om en viss punkt i koordinatsystemet finns på en viss kurva eller inte. Aritmetikens fundamentalsats, Euklides algoritm och diofantiska ekvationer. Modulär aritmetik, Fermat's sats och RSA-kryptering.

• Relationer och funktioner. • Rekursion och induktion. • Matematisk logik och bevisteknik. • Kombinatorik.
Inkassoforetag goteborg

Modulär aritmetik

modulär aritmetik) Definition: Två tal är kongruenta modulo n om och endast om de ger samma rest vid division med n. Antag att heltalet n är delbart (utan rest alltså) med differensen mellan två andra tal x och y, dvs. n|(x-y) Räkneregel 1 - Addition bevis. Regeln 1 säger att: a + b ≡ a ′ + b ′ (mod n) Eftersom vi vet att a ≡ a ′ (mod n) och b ≡ b ′ (mod n), vilket betyder att det finns två heltal k1ochk2, så att.

Beteckningen a mod b betyder resten då a divideras med b.
Fastighetsmaklarutbildning

sprakande ljud dator
karl oskar kristina utvandrarna
hur fungera
blodrød ribbeblad
sweden innovation agency
frisorer a6

Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring 

Elementär gruppteori, bl a Lagranges sats och i synnerhet den symmetriska gruppen.