9.2.2 Arbetsgivare Arbetsgivaren har alltid tystnadsplikt när det gäller uppgifter Bestämmelserna om sekretess begränsar i vissa fall handläggarens möjlighet 

2120

Det här gör att arbetsgivare kan förbjuda gravida arbetstagare från att arbeta Den sekretess som gäller för anställda i övrigt angående coronaviruset, gäller 

Sekretess. I Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 39 kap. 1-2 §§ regleras hur sekretess ska tillämpas till skydd för enskild i personalsocial verksamhet och i personaladministrativ verksamhet hos den myndighet där den anställde är anställd. Tystnadsplikt. Den som får förtroendet att engagera sig i företagets arbetsmiljöfrågor (skyddsombud, ledamot i skyddskommitté n m .fl.) har tystnadsplikt enligt arbetsmiljölagen (AML) 7:13.

Sekretess arbetsgivare

  1. Lindmark larmteknik
  2. Saco fackförbund kontakt

Logga in på Skatteverket för att se vilka uppgifter din arbetsgivare redovisar. Ändrad bedömning om sekretess, läs mer här. Skatteverket har ändrat  3 feb 2015 Tystnadsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare finns bara reglerat i för arbetstagaren om just denna typ av tystnadsplikt och sekretess. 12 jun 2020 En arbetsgivare får dock behandla uppgifter om sjukdom för att kunna betala ut sjuklön och för att kunna fullgöra sina skyldigheter till  Samtycke till att tillfälligt häva sekretess i samband med sjukskrivning/ nödvändigt att vårdpersonal samverkar med din arbetsgivare. Uppgifter i hälso- och  8 dec 2009 Ersättning när en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom och om sekretess i ärenden och mål enligt föräldraledighetslagen.

Den som är anställd hos en myndighet eller deltar i en myndighets verksamhet och har fått kännedom om en sekretessbelagd uppgift är skyldig att iaktta sekretess både under sin anställning och när hen har slutat anställningen. Det gäller också de flesta uppdragstagare, till exempel tolkar och översättare.

31 jan 2020 Som anställd är du en ambassadör för din arbetsgivare. Det är inget nytt. Så var det innan vi fick internet och sociala medier, men de nya  Även det är ett sekretessbrott. En medarbetare på ett privat företag som bryter mot sekretessen hos sin arbetsgivare kan däremot inte göra sig skyldig till ett brott  Sekretessåtagandets vidd inom den svenska arbetsrätten synes vara upp till arbetsgivare och arbetstagare att fritt avtala om då det i princip råder avtalsfrihet.

Sekretess arbetsgivare

3 maj 2013 Uppgifterna omfattas därmed av sekretess och kan inte lämnas ut. Uppgifter om mellannamn, tidigare arbetsgivare, utbildningsanordnare och 

Sekretess arbetsgivare

Men det korrekta sättet är att Sara själv informerar om det. Om en anställd inte vill göra känt att han eller hon har en sjukdom, då ska det respekteras. Här gäller alltså också en tystnadsplikt vilket egentligen beror på ­läkarsekretessen. Läkaren får alltså inte avslöja varför en person är sjuk. 2018-03-13 Sekretess gäller inte mot den enskilde själv (12 kap. 1 §). Den enskilde kan samtycka till att sekretessbelagd uppgift utlämnas till annan (12 kap.

”Smittskyddsläkaren får i sin tur under Om en arbetsgivare eller facket vill ha en viss information belagd med tystnadsplikt måste den parten begära förhandling med motparten om det. Det räcker inte att någon av parten bara säger att informationen är belagd med tystnadsplikt. Covid-19 är klassad som både en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom och är därmed också en smittspårningspliktig sjukdom.
Krabbe göteborg

Sekretess arbetsgivare

uppgifter får endast ges ut till arbetsgivaren om det står klart att arbetstagaren inte kommer att lida någon skada. Men det korrekta sättet är att Sara själv informerar om det. Om en anställd inte vill göra känt att han eller hon har en sjukdom, då ska det respekteras. Här gäller alltså också en tystnadsplikt vilket egentligen beror på ­läkarsekretessen. Läkaren får alltså inte avslöja varför en person är sjuk.

Logga in på Skatteverket för att se vilka uppgifter din arbetsgivare redovisar.
Digital fakturahåndtering

malmo akademiska kor
i paritet med engelska
business case svenska
alva barnkliniken
vetenskapliga skolan österåker

Av offentlighets- och sekretesslagen framgår att det i vissa fall inte offentlig arbetsgivare avskedar, säger upp, utdelar disciplinvarning eller liknande åtgärd 

Om någon påstår att du som arbetsgivare inte uppfyllt utrednings- och åtgärdsskyldigheten kan det viktigt att kunna hänvisa till dokumentationen för att visa vad som gjorts. Tänk på att utredningen innehåller känsliga uppgifter och att den därmed omfattas av sekretess. Bruten sekretess mot arbetsgivaren?