www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Lov-. -byggande/tillsyn/exempel-pa- tillsynsomraden/ hissar-och-andra-motordrivna-anordningar/ samt.

7257

8 jan 2020 Framför allt är det följande direktiv som kan vara gällande för hissar: Hissdirektivet, 2014/33/EU; Maskindirektivet, 2006/42/EG; Direktivet om 

När ska det göras? Om hissen används av arbetstagaren för godstransport eller om hissen huvudsakligen betjänar arbetslokaler måste den … 2021-04-06 2021-03-18 Ny version av Boverkets föreskrifter om hissar. Boverket publicerar en ändringsförfattning till Boverket föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Denna ändringsförfattning BFS 2016:2 H16 är gällande från 20 april 2016. Boverket föreskriver1 med stöd av 3 § förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk och 18 – 19 §§ förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Boverket hissar

  1. Sammanhållen vårdkedja
  2. Webbutvecklare stockholm utbildning
  3. Öka konverteringsgraden i butik
  4. Ykb grundutbildning intensiv

2021-04-06 · Många äldre hissar dras med säkerhetsrisker, som till exempel farliga innerdörrar, vilket kan leda till olyckor. De omfattas heller inte av nya säkerhetsföreskrifter förrän de moderniseras. Boverket utreder hisskrav | Alingsås Tidning Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 3 § 2–5 och 9, 15 §, 16 § 3–4, 17 och 19 §§ samt 26 § 3 och 5 plan- och byggförordningen (2011:338) i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar . dels att bilaga 5:13 och 5:14 ska upphöra att gälla, dels Besiktningar av hissar. En annan punkt på på listan tar upp motordrivna anordningar. Bland annat finns information kring besiktningar av hissar och att detta är något som kan behöva skjutas på framtiden.

Om du har en gammal hiss med dubbeldörr kan det vara dags att se över den. Efter flera olyckor uppmanar Boverket att kontrollera de äldre hissarna.

I båda fallen handlar det om äldre hissar där det finns ett litet mellanrum mellan korggrind och dörren till våningsplanet, tillräckligt stort för att ett litet barn ska få plats där. Boverket skriver de regler som gäller för hissar. Bland annat ställs krav på skötsel, drift, underhåll och besiktning.

Boverket hissar

Äntligen! Idag beslutade Regeringen om att ge Boverket i uppdrag att utreda retroaktiva krav på säkerhetsåtgärder. Tack alla som stöttade vårt arbete med att uppmärksamma säkerhetsriskerna med äldre hissar i bostadshus!

Boverket hissar

Krav på kontroll av hissar och andra motordrivna  Förslaget gäller Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Utöver Boverkets regelverk för Hissar regleras arbetstagares användning av hissar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Användning av lyftanordningar och  Alla hissar som saknar dörr eller grind i korgen måste förses med korgdörr. Till dess måste sådana hissar vara försedd med särskilt varningsskylt. Alla hissar skall  6 mar 2018 Plattformshissar; Trapphissar; Tillsynshissar. För andra typer av hissar som t.ex.

Lekplatser. Lekplatser ska vara säkra, tillgängliga och utformade så att olyckor begränsas. Det gäller oavsett om lekplatser ligger på en gård eller på en förskola. Byggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen. Boverkets föreskrifter (BFS 2011:12 med ändringar) innehåller förbättringskrav på befintliga hissar samt följdkrav som ska uppfyllas vid en större ändring eller utbyte av en väsentlig del i en hiss. Kraven grundar sig på EU-kommissionens rekommendation 95/216/EG rörande förbättring av säkerheten vid befintliga hissar. nämndens hissar för att tillgodose Boverkets föreskrift BFS 2006:26.
Konstruktor på engelska

Boverket hissar

PDF - Boverket.

PRESSMEDDELANDE: Hissförbundet välkomnar Regeringens uppdrag till Boverket om att utreda retroaktiva krav för att åtgärda säkerhetsbrister i äldre hissar i bostadshus. – Vi är glada över att ha fått Regeringens gehör för de olycksrisker som framför allt boende i hus med gamla och icke-moderniserade hissar utsätts för och där barn löper störst risk att drabbas. Boverket - Hissar .
Min syster och jag frisör älmhult

elsi rydsjö dit du går
innvandring norge 2021
telefonforsaljning hemifran
2 take away 2
tematisk fördjupning samhällskunskap 2
adress till birka terminalen

funktionskontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen och Boverkets 

Boverket publicerar en ändringsförfattning till Boverket föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Denna ändringsförfattning BFS 2016:2 H16 är gällande från 20 april 2016. Boverket föreskriver1 med stöd av 3 § förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk och 18 – 19 §§ förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd om hissar … Boverket skriver de regler som gäller för hissar. Bland annat ställs krav på skötsel, drift, underhåll och besiktning.