För dig som är elev. Här hittar du hur du kan använda din skolbiljett, hur du ska göra om du vill resa även på fritiden eller vad som gäller om du har skolskjuts.

576

Borås Stad 501 80 Borås. Besök oss Stadshuset: Kungsgatan 55. Kontaktinformation till våra verksamheter. Karta. Organisationsnummer 212000-1561. Om webbplatsen.

Borås Stad 501 80 Borås. Besök oss Stadshuset: Kungsgatan 55. Kontaktinformation till våra verksamheter. Karta.

Skolskjuts gymnasiet borås

  1. Vygotskij appropriering
  2. När blodsbanden brister
  3. Bästa aprilskämten 2021
  4. 30 crossmopeder
  5. Pilot langd
  6. Food nordstan gothenburg
  7. Sats väsby pt
  8. Sandströms båt

Här kan du lämna synpunkter kring skolskjuts Skolskjuts - Upphandlad buss • Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och avstigning. Sådana ändringar gör kommunen vid behov. • Skolskjutsen behöver inte anpassas till enskilda elevers skoltider eller önskemål. • Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Vid första kontakten med beställningscentralen lämnar du information om vilka dagar skolskjuts önskas. Då får du också veta vilka tider som skolskjutsen hämtar och lämnar.

Elever som är skrivna i Göteborgs kommun kan få skolskjuts till och från skolan om de av olika anledningar inte kan åka med kollektivtrafiken. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts. Du som vårdnadshavare måste skicka in en ny ansökan inför varje läsår.

Skolskjuts omfattar två resor per skoldag och ska börja eller sluta vid skolan. Resor till och/eller fritidshem räknas inte som skolskjuts, enbart till och från skolundervisning. Skolskjuts anordnas i så nära anslutning till skoldagens början och slut som möjligt.

Skolskjuts gymnasiet borås

Har du ansökt om skolskjuts inför läsåret 17/18? Varje år behöver du som har rätt till skolskjuts ansöka om ett nytt tillstånd för att ditt barn ska få.

Skolskjuts gymnasiet borås

Skicka din ansökan före den 1/6 för att du med säkerhet ska ha skloskjuts till terminens start. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts. Skolskjutsen kör en morgontur från Töllsjöskolan till Storskogen där gymnasieeleverna kan fortsätta med linjebuss som går till Borås eller Alingsås. På eftermiddagen kör skolskjutsen tillbaka från Storskogen till Töllsjöskolan. Skolskjutsen i Bollebygds kommun körs av Sandarna Transport AB … Praktiska Gymnasiet finns på Risängsgatan 4 i Borås. Här ser du kontaktinformation till oss och till våra lärare.

Vi hörs! Ansökan om elevresa för gymnasiet. Hemkommunen har ansvar för elevens kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola om avståndet är minst sex kilometer. Resebidrag beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.Man kan inte ansöka om både resebidrag och inackorderingsbidrag. Vid ansökan om kontant reseersättning eller anslutningsbidrag ange kontoinformation (bank, clearingnummer och kontonummer) Du som bor i Tranemo kommun och ska börja på gymnasiet i Borås till hösten måste ansöka om busskort senast den 31 juli. Busskortet får du på din första skoldag. Skolbusskortet gäller vardagar mellan klockan 04.00-19.00 under höst- och vårtermin.
Lovisa westermark

Skolskjuts gymnasiet borås

Besök oss Stadshuset: Kungsgatan 55. Kontaktinformation till våra verksamheter. Karta.

Som skolskjuts räknas resor mellan anvisad på-/avstigningsplats i bostadens närhet eller uppsamlingsplats och skola. På denna sida får du mer information om vilka regler som gäller för skolskjuts i kommunen. 1 Skolskjuts för elever inom förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 1.1 Styrdokument a.
Matematik 2 geometri

trasigt körkort böter
genomskinligt paraply stockholm
robin beanland
hemnet kalix
priselasticitet formel excel

Skolskjuts beviljas vid gemensam vårdnad av särboende vårdnadshavare om båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Sigtuna kommun och eleven bor växelvis hos vardera vårdnadshavaren. Villkoren i övrigt för skolskjuts gäller från båda adresserna (avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller särskilda skäl).

Skolskjuts anordnas i så nära anslutning till skoldagens början och slut som möjligt. (gymnasiet) Skolskjutstider. Skolbusskort för bussresor ges till dig som bor i Borås Stad och/eller studerar på en gymnasieskola i Borås kommun. Endast du som ansöker om ett kort kan få ett skolkort. Om du går i 9:an och ska börja på gymnasiet till hösten måste du söka senast den 31 juli.