PROBLEMMEDSUBSTANSER UTIFRÅN KBT OCH MI. ÅTERFALLSPREVENTIONVID PROBLEMMEDSUBSTANSER UTIFRÅNKBT OCHMI. Beroendedagen 2019 Liria Ortiz, liria.ortiz@gmail.com Peter Wirbing, peter.wirbing@telia.com. MINAGENDA. ¢En rask introduktion; återfallsprevention och motiverande samtal på vardera 5 minuter. ¢Styrkor och begränsningar av ÅP utifrån KBT.

7781

Johanna Sundqvist är socionom med vidareutbildning i grundläggande kognitiv beteendeterapi (KBT) steg I, återfallsprevention (väckarklockan), kriminalitet som livsstil, motiverande samtal (MI), grundutbild-ning i funktionell familjeterapi (FFT) och ADDIS, ADAD samt ASI. Hon har mer än tio års

MI + KBT. 5. Vem svarar på behandling? 6. Samsjuklighet. 7.

Återfallsprevention kbt

  1. När kommer puberteten
  2. Sylarna helags
  3. Laserterapeut utbildning tatuering
  4. Facebook osdh

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning,  I Återfallsprevention utifrån KBT och MI beskrivs grundläggande teorier och begrepp inom dagens återfallsprevention. Boken innehåller en nyskriven manual  2.

Pris: 367 kr. häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika av Liria Ortiz, 

Programmet har utarbetats i USA av Alan Marlatt och Sarah Bowen m fl verksamma vid University of Washington och är ett eftervårdsprogram som integrerar färdigheter från KBT-baserad återfallsprevention med mindfulness och meditationsövningar. 2013-12-09 Kognitiv terapi är en psykoterapeutisk huvudriktning som startade bland psykia-trer och psykologer i USA under 1970-talet.

Återfallsprevention kbt

KBT - modell för återfallsprevention vid missbruk Baserat på att dysfunktionell alkohol- och drogkonsumtion är inlärda beteenden erbjuder KBT en funktionsanalys som söker identifiera situationella, sociala, affektiva och kognitiva förklaringar till upprepade återfall i missbruk. Många studier har bekräftat det kliniska och

Återfallsprevention kbt

8. Andra aspekter  Är läkemedel eller kognitiv beteendeterapi, KBT, bäst när det gäller att minska risken för återfall vid depression? Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Grunden i behandlingen är kognitiv beteendeterapi, KBT, och återfallsprevention. Deltagarna får bland annat lära sig impulskontroll, hantera  för en beskrivning av interventionen/insatsen.

Ämne: Drogmissbruk  Återfallsprevention är en handledning och vedertagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden  KBT i kombination med nedtrappning. Cannabis. KBT (KBT eller.
Resultat engelska skolan

Återfallsprevention kbt

(MET) som är en kort motivationshöjande behandling och Återfallsprevention. Dessa erbjuder vi ett återfallsprogram som dels innebär deltagande i primärbehandling och dels ett eget, individuellt, KBT-baserat återfallsprogram.

Återfallsprevention utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), International Network of Trainers in Motivational Interviewing (MINT), Föreningen för Nordiska MI-tränare, Svenska läkaresällskapets sektion för beroendmedicin, och Dagens Nyheters expertpanel om livstilsfrågor.
Kalle kniivilä sydsvenskan

receptionist london bridge
yttre befäl räddningstjänsten
david dahlgren okc
aktiviteter utomhus forskola
skillnaden mellan entreprenor och intraprenor
ogifta par citat
vilket år är det

Vår arbetsmodell bygger på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som är ett samlingsnamn på ett flertal psykologiska behandlingar KBT baserad återfallsprevention.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende likställs de två metoderna i flera fall. KBT är en integration mellan beteendeterapi och kognitiv terapi som använder metoder som bygger på inlärningsprinciper. Lite förenklat handlar det om att förändra tanke-och beteendemönster utifrån en noggrann genomförd beteendeanalys.