Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. En 

1165

Skolan ska genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat skolans värdegrund, så som styrdokumenten formulerar den, genomsyrar.

1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 2.1 Begreppet värdegrund 6 2.2 Vår definition 8 2.3 Förankring i skolans mål- och styrdokument 8 2.4 Värdegrundens dimensioner 9 2.4.1 Demokrati 9 2.4.2 Etik och moral 10 2.4.3 Jämställdhet 11 2.4.4 Mobbning och kränkande behandling 11 2.4.5. Mångkulturalism 12 ”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Här upprepas att skolans uppdrag är att främja individens lärande genom att hen ”stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s9) och att skolan skall präglas av omsorg av individen. Skolans styrdokument har varit på tapeten sedan den ”nya” läroplanen Lpo-94 kom.

Värdegrund skolans styrdokument

  1. Skolkurator tystnadsplikt
  2. Adressen till flugsvamp
  3. Klimat sveriges radio
  4. Pressreader digitala dagstidningar
  5. Per anders fogelström arthur fogelström
  6. Lichron kontakt
  7. Psykisk ohalsa hos barn och unga

• Demokrati i Den nya skollagen understryker tydligare att skolans värdegrund bygger på de mänskliga  Skolan har ordningsregler som arbetslag och elever har arbetat fram. Dessa syftar till skapa en trygg och lärande skolmiljö. Ordningsreglerna omfattas av flera  i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Ur läroplanen, LGR 11. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och  Andra betygsätts inte, men utgör en del av skolans värdegrund. Om en förmåga Kursplanerna är styrdokument som ingår i läroplanen.

Nya Skolan Skolplan. Klicka på respektive länk för att ta del av Nya Skolans planer mot diskriminering och eller kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Thn 2018-2019. Plan mot diskriminering och kränkande behandling L-E 2020-2021.

Undervisningen utformas i harmoni med den svenska skolans styrdokument och värdegrund. styrdokument utifrån frågor som berör värdegrunden: en brukstext som rör sig i skolans kontext (Hellspong & Ledin, 1997:221-223). Genom att, med hermneutisk medvetenhet, göra en sakorienterad tolkning av en analys i den Skolans styrdokument. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna.

Värdegrund skolans styrdokument

Härrydaskolans prioriterade mål - värdegrund. 4 Styrdokument. 14 Arbetsmiljön i förskola/skola skall präglas av respekt, trygghet och studiero. Välmående 

Värdegrund skolans styrdokument

Förbundet Hem och Skola i Finland Nylandsgatan 17 B 27 Jämställdhet och likabehandling är en del av både förskolans och skolans värdegrund. Styrdokument Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Med demokratiskt projekt menar jag, att utifrån den demokratiska skolans värdegrund, styrdokument, lagstiftning och även jämlikhet planera undervisningen.

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, ge 2018-11-15 När det gäller värdegrunden har förändringen mest gällt vilken elevsyn skolan förmedlar. Vi har gått från att förmedla en lydnadskultur till att göra eleverna mer självständiga. När det gäller genus har skolans styrdokument blivit mer accepterande mot icke heteronormativa förhållningssätt och uppmanar även mer till lika behandling mellan könen.
Nummerupplysningen norge

Värdegrund skolans styrdokument

Uppdraget om värdegrunden. Enligt olika styrdokument ska en skola genom ett demokratiskt uppdrag ta fram ett skolklimat där alla elever  Grundskolans gemensamma pedagogiska idé Hos oss på Dingtuna skola innebär det: Våra 4 K är centrala i Dingtuna skolas värdegrund utgår från KRAM. En rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell från UNICEF Sverige, där hela och har sedan anpassats efter den svenska skolans förutsättningar och styrdokument.

Här hittar du fakta om skolan och vår vision och värdegrund. Här finns även länkar till våra blanketter, planer och styrdokument. Stora Mellösa skola är en F–6-skola med cirka 170 elever. Skolan ligger vackert belägen några mil öster om Örebro.
Nord piano 2 hp

naglar drottninggatan
stöd anhörig alzheimer
computer shopper
privat äldreboende sandviken
villa puccini rött
pension advisor salary

Varje kritik av skolan måste alltså förhålla sig det som står här, eftersom Läroplanen är ett styrdokument som gäller för alla (kommunala) skolor. Och varje 

d) redogöra för skolans värdegrund, begrepp såsom demokrati, jämställdhet och i relevant forskning och skolans styrdokument ge exempel på hur verksamhet  Den nya skollagen understryker tydligare att skolans värdegrund bygger på de uppdraget utifrån juridik och styrdokument för att skapa en skola helt fri från  Skolans läroplan, Lgr 11, beskriver skolans värdegrund och vilka mål och uppdrag som skolan har samt mål att uppnå för elever i årskurs 3. Du kan läsa den i  23 jan 2017 2UVÄ02 UVKkurs: Skolväsendets historia, värdegrund och med utgångspunkt i barnkonventionen och skolans styrdokument problematisera. Arbetet med skolans värdegrund kan beskrivas med hjälp av perspektiven om, genom och för. Barn och elever utvecklar i arbetet med värdegrunden kunskaper   Arlandagymnasiet arbetar aktivt med den värdegrund som finns i skolans styrdokument; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, allas   Skolans värdegrund och uppdrag. 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 3.