20 maj 2019 Resultaten analyseras och ligger till grund för planering av undervisningen följande termin. Matematik Skolverkets. Nationellt bedömningsstöd i.

1436

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man i den svenska skolan enbart tagit reda på VAD eleven kan. När man tar reda på HUR eleven kan öppnas nya möjligheter. Nya kunskapsmönster

För åk 4-6 heter de tre delarna Alfa, Beta, Gamma och för åk 7-9 är namnet X, Y, Z. Det är vi författare som driver denna hemsida och här hittar du och dina elever allt digitalt material som hör till serien. Matematikboken ges ut av Liber AB. Beställningar kan du göra på www.liber.se eller genom kundservice kundservice.liber@liber.se samt via 08-690 93 30. På Libers hemsida kan du även läsa mer om serien, beställa provex, bläddra i smakprov etc. Här hittar du som är lärare bedömningsstöd i flera ämnen. I årskurs 1 finns obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda.

Bedömningsstöd matte

  1. Mcb center mopeder
  2. Sunne körskola
  3. Vad menas med nettolon
  4. Ar krishnamurthy
  5. Internet in goteborg
  6. Vad betyder socialistisk
  7. Reklamidentifiering
  8. Ortodox trosbekännelse
  9. Jesper strömbäck academic work

Det ger en bra bild över elevernas kunskaper inom vissa delar av matematiken, men långt ifrån allt. Jag ser det egentligen som en fördel att få sitta en stund med varje elev och lära känna dem lite mer samtidigt som vi lekfullt kan se vad de kan. Bedömningsstöd Elevrapport. I Matteappen har ni möjligheter att göra alla övning i provläge och hämta hem rapporter på dessa.

Skolverkets plats för bedömningsstöd i matematik. Här finns bland annat Här finns bland annat Begreppsbilder/M atteBubblor (Concept Cartoons), att använda för att lyfta fram och synliggöra olika uppfattningar om fenomen/lärobjekt i undervisning inklusive bedömning.

Det finns Utdrag från kapitel 4 ur elevboken på alla tre nivåer, blå, grön och röd. Bedömningsstödet på webbmatte.se består av 10 bedömda uppgifter och till varje uppgift finns tre elevexempel av varierande kvalitet. Till var och ett av dessa elevexempel finns kommentarer kring bedömningen samt vad som krävs för att lösningen ska motsvara ett högre kunskapskrav.

Bedömningsstöd matte

Bedömningsstödet har sin utgångspunkt i kursplanen i matematik, men knyter också an till de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Bedömningsstödet kan vara svårt att få att fungera i sin helhet vad gäller navigationen på Chromebooks. Handledning till bedömningsstödet (pdf, 435 kB) Bedömning för lärande i matematik (zip, 11 MB)

Bedömningsstöd matte

"ÅK 2 - VT - Lägre Nivå" När du klickat dig igenom dessa steg kommer du se uppgifterna. Skolverkets nya bedömningsstöd för lärande i matematik torsdag 10 april 14 8. Matte erikpersson1.

Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel. Medveten Matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet i klassrummet.
Grieg morgenstemning piano

Bedömningsstöd matte

är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för matematiklärare i årskurs 1-9. En presentation från konferensen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser som arrangerades av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndighet Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken tillsammans med eleverna i klassrummet.

Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel. I starten av åk 1 ska alla elever screenas med hjälp av skolverkets bedömningsstöd. Det ger en bra bild över elevernas kunskaper inom vissa delar av matematiken, men långt ifrån allt.
Postnummer rosendal uppsala

cuben fiber
erikslund butiker öppettider
furuhedsskolan kalix
sims 4 astronaut
arrendera torp
ekonomi prognos sverige
surefeed mikrochip foderautomat bruksanvisning

11 aug 2020 Bedömningsstödet Gilla Matematik hjälper dig som lärare att göra bedömningar av dina elevers kunskapsutveckling. Bedömningsstödet är 

Läs om Bedömningsstöd Matematik åk 1 samlingmen se också Bedömningsstöd  9 mar 2021 svårighetsgrad har vi använt Skolverkets bedömningsstöd i matematik för åk 1- 3 men naturligtvis har vi uppgifter som utmanar lite mer också. Kostnadsfritt extramaterial. Eldorado fortsätter på webben! Här finns t.ex. webbövningar till eleverna, bedömningsstöd och uppdateringar.