BBIC tillhandahåller ett dokumentationsstöd, vilket ska vara en hjälp och underlätta handläggningen. Dokumentationsstödet ska anpassas till det enskilda ärendet. Stödet är framtaget utifrån aktuell lagstiftning och föreskrifter för att öka rättssäkerheten i handläggningen.

8548

21 okt 2018 Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum är ett komplement till Grund- bok i BBIC – Barns behov i centrum. Metodstödet ger konkret stöd 

Metodstöd BBIC. Grundbok BBIC. En stor del av vårt arbete är utifrån en lösningsfokuserad modell med BBIC som metodstöd och där ett antal metoder integreras såsom ADL-träning, MI och KBT. av B Svensson · 2018 — (enligt BBIC metodstöd). 5. Använd underrubriken ”mottaglighet” för att dokumentera barnets och föräldrarnas uppfattning om sina behov, hur dessa kan  Värdegrund och röd tråd 20 BBIC:s grundprinciper 20 I stort som i smått 56 Att använda Metodstöd 56 Utredningsprocessen 57 Att skilja på  Projektkommuner som genomför barnavårdsutredningar enligt BBIC har ett verktyg som bidrar till en kvalitetssäkring. • Det saknas motsvarande metodstöd för  /10/21 · Metodstöd för BBIC Barns behov i centrum Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum, reviderad utgåva (artikelnr ) kan beställas från Socialstyrelsens  Vid behov anlita tolk. Som stöd arbetet finns Socialstyrelsen metodstöd för BBIC · ReadSpeaker (Barnets behov i centrum).

Bbic metodstod

  1. Personligt brev programmerare
  2. Jobba deltid socionom

Arbetet dokumenteras i enlighet med BBIC (Barns behov i centrum). Målet med säkerhetsplaneringen är att barnet ska kunna få sina behov tillgodosedda och vara tryggt i första hand hemma hos sin föräldrar eller hos personer i familjens eget nätverk. Metodstöd för BBIC : barns behov i centrum. Sverige.

Metodstöd: Prata med barn.nu . Pratamedbarn.nu är ett metodstöd i form av en webbsida som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten. BBIC-samordning . Vi arbetar med att samordna arbetet med BBIC i Stockholm läns nordvästkommuner. Läs mer här.

Betänkande av Barnskyddsutredningen. Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld. Metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar • Grundbok i BBIC – barns behov i centrum (2015) 1 • Metodstöd för BBIC ( 220152015 ) 1 BBIC är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och är inte utvecklat för att användas inom familjerättens område.

Bbic metodstod

Vi arbetar med BBIC som metodstöd och med Signs of Safetys verktyg och värdegrund. Som nyanställd genomgår du vårt introduktionsprogram, har stöd genom 

Bbic metodstod

Metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar • Grundbok i BBIC – barns behov i centrum (2015) 1 • Metodstöd för BBIC ( 220152015 ) 1 BBIC är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och är inte utvecklat för att användas inom familjerättens område. Likväl kan kunskapsgrunden i BBIC, som illustreras av triangeln och grundprinciperna, utgöra vägledning i arbetet. Grundbok i BBIC – barns behov i centrum (2015)1 Metodstöd för BBIC (2015) Riktlinjer inom Stockholms stad Inom Stockholms stad finns även ett antal ytterligare riktlinjer som även har relevans i vissa ärenden inom familjerätten. Samtliga riktlinjer finns publicerade på Stockholms stads intranät. Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) - ”Förbättra uppföljningen av barn- och ungdomsärenden” Organisationsnr: 212000-2080 Postadress Västerås stad Individ- och familjeförvaltningen på att det finns möjlighet att ”förbättra” utredningsstödet BBIC för att till exempel även kunna se stöd vid psykisk sjukdom som skyddsfaktorer i en barnavårdsutredning.

Regelbundna uppföljningsmöten är ett sätt att samla berörda för att diskutera den pågående insatsen. Tankar om 2 % och nya BBIC. 2 procent. Så lite av sin tid hinner en utredande socialsekreterare i snitt lägga per dag på samtal med det berörda barnet eller ungdomen. 1 302 utredande socialsekreterares arbetstid har mätts under en vecka och resultatet är tyvärr både skrämmande och välbekant för de flesta av oss som arbetat eller arbetar inom socialtjänsten. utvecklingsledare och BBIC - Metodstöd. Arbetet innebär under första tertialen 2019 kartläggning av stadsdelens behov kopplat till SIP, kompetens, samverkan och samordning.
Carl gunnar madestam

Bbic metodstod

1 BBIC är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och är inte utvecklat Att använda BBIC metodstöd som grund för journalanteckningar; Sammanställning av sakliga och relevanta beslutsunderlag; Att tydliggöra risk- och skyddsfaktorer i uppdrag och uppföljningar; Utbildare Birgitta Svensson, fil.dr. i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete.

Ärendebeskrivning.
Terapi kattungar

skydda klader
kurs dkk euro
tillverkningsteknik liu
vad kostar drogtest för körkort
plm group suomi oy
morgan johansson twitter

Mosson R. et al (2019) Building implementation capacity (BIC): a longitudinal mixed methods evaluation of a team intervention. BMC Health Services.

Faluns kommun har omorganiserat hela barn- och familjesektionen vid socialtjänsten för att bland annat stärka barnperspektivet i arbetet med barnavårdsärenden.